لیست سرویس ها


ردیفنام سرویسدسته بندی سرویستوضیحاتمینیممماکسیمممرحله ای؟
1 ریچ ریچ 20 10000
2 IGTV Views igtv آدرس لینک ویدیوی IGTV را کامل وارد کنید 1000 100000
3 بازدید استوری استوری فقط آدرس پیج را وارد کنید بدون @ 500 5000
4 liveview بازدید لایو اینستاگرام فقط آدرس پیج را وارد کنید بدون @ بازدید لایو اینستاگرام حتما بعد از استارت لایو این محصول را استارت کنید و به هیچ وجه لایو خود را قطع نکنید و از دوبار سفارش دادن این محصول در یک زمان خودداری کنید 100 1000
5 live sarakiyaniyan بازدید لایو اینستاگرام بازدید لایو اینستاگرام 100 1000
6 کامنت پیش فرض فارسی کامنت فارسی 50 800
7 ریچ و ایمپرشن اینستاگرام ریچ آدرس لینک عکس و یا ویدیو اینستاگرام خود را وارد کنید ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 500 200000
8 ایمپرشن ایمپرشن لینک پست اینستاگرامی خود را وارد کنید افزایش ایمپرشن پست های اینستاگرام 100 100000
9 فالوور ایرانی با کیفیت و سرعت خوب فالوور فقط آی دی پیج را وارد کنید بدون @ سرعت و کیفیت بسیار خوب 100 10000
10 فالوور ایرانی فالوور فالوور ایرانی با کیفیت با سرعت خوب 1000 10000
11 لایک ایرانی با کیفیت لایک لینک پست مورد نظر خود را وارد کنید لایک ایرانی با کیفیت بلافاصله پس از ثبت سفارش افزایش لایک شروع می شود 100 10000
12 بازدید ویدیو + ایمپرشن بازدید ویدیو لینک پست ویدیو اینستاگرامی خود را وارد کنید بازدید ویدیو + ایمپرشن اینستاگرام 500 1000000
13 بازدید ویدیو سرور2 بازدید ویدیو 500 1000000
14 بازدید ویدیو سرور1 بازدید ویدیو 500 1000000
15 بازدید لایو اینستاگرام سرور 2 بازدید لایو اینستاگرام 250 1000
16 بازدید لایو اینستاگرام سرور عالی بازدید لایو اینستاگرام لطفا بعد از شروع لایو سفارش را انجام دهید بازدید لایو اینستاگرام سرور با کیفیت بدون ریزش در صورت ریزش جبران سریع ریزش شروع پس از سفارش 200 900
17 بازدید لایو اینستاگرام بازدید لایو اینستاگرام بازدید لایو اینستاگرام بدون ریزش - افزایش تدریجی و بلافاصله بازدیدکنندگان 25 10000