لیست سرویس ها


ردیفنام سرویسدسته بندی سرویستوضیحاتمینیممماکسیمممرحله ای؟
1 بازدید لایو اینستاگرام بازدید لایو حتما قبل از شروع لایو فیلتر شکن خود را روشن کنید بلافاصله بعد از شروع لایو این محصول را سفارش دهید به هیچ وجه لایو خود را قطع نکنید تا بازدیدکننده ها اضافه شوند 100 1000
2 اکسپلور اینستاگرام اکسپلور 250 15000
3 ریچ پست ریچ 1000 50000